Ulusal Sosyal Pediatri E-Sempozyumu

26 - 27 Kasım 2021

Bildiri Özeti Gönderimi

Bildiri Konuları

Sosyal Pediatri ve Çocuk Sağlığı Bilim Dalları ile ilgili konu başlıklarıyla hazırlanacak tüm özgün çalışmalar kabul edilecektir.

Bildiri Gönderim Koşulları

Bildirilerin www.sosped2021.org üzerinden sisteme girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Son bildiri gönderme tarihi 31 Ekim 2021’dir. Elektronik sistem ilan edilen tarihte otomatik olarak kapanacaktır.

BİLDİRİ GÖNDERMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

SEMPOZYUM KAPSAMINDA YALNIZCA SÖZLÜ BİLDİRİ KABUL EDİLMEKTEDİR.

Bildiri Özeti Genel Kuralları

 • Sistemde bildiri yazımı için ayrılan alan Başlık ve Yazar Adı hariç 3.000 karakter ile sınırlandırılmıştır. 3.000 karakterden daha fazla karaktere sahip olan bildiriler kabul edilmeyecektir.
 • İsimler sadece ilk harf büyük olacak şekilde küçük harflerle yazılmalıdır. Bildiride ismi yer alan tüm yazarların çalıştıkları kurumların ad ve adresleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Bildiri göndermede kullanılan yazı karakteri Arial – 11 Punto olarak tüm bildiriler için standartlaştırılmış olup farklı yazı karakteri kullanmaması gerekmektedir.
 • Bildiri özetleri; Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıkları kullanılarak bölümlendirilmelidir. Özette çalışmanın amacı ve kullanılan yöntemler kısaca belirtilmeli, bulgular yeterli sayısal ayrıntıyla birlikte özetlenmeli ve sunulan bulgular çerçevesinde sonuç açıklanmalıdır.
 • Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCl gibi küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kısaltmanın ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 • İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması koşulu aranacaktır.
 • İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekir.
 • Bilim Kurulunca sempozyumda sunulmak üzere seçilen bildiriler Sempozyum Kitabında yayınlanacaktır.
 • Bildiri sunacak yazarlar, katılımcı kaydı yaptırmak zorundadırlar. Sempozyum kayıtları tek isme yapıldığından, bildirideki diğer isimleri kapsamamaktadır.


Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirmeye alınamayacaktır.

Geri Bildirim

 • Gönderilen bildiri özetleri online sistem aracılığıyla değerlendirilecek ve bildiri değerlendirme sonucunuzu içeren bilgilendirme sistemde tanımlanan e-posta adresinize gönderilecektir.
 • Bildirileriniz ile ilgili Rubikon Turizm ile iletişim kurabilirsiniz.